♥ 100215 : Tried for Waiting

posted on 15 Feb 2010 13:58 by elisey

รู้สึกว่าดองนานมากแล้ว (?) *หัวเราะ*
จะบอกว่า . . เอินสอบผ่าน GED 3 ตัวแล้วค่ะ ! เย้ เย้ ~
เหลืออีกไม่กี่ตัวเท่านั้น '-'*

ไม่มีอะไรอัพเดตเรื่องชายนี่ = = ตอนนี้เหนื่อย ๆ เซง ๆ
ไม่อยากจะทำอะไรนอกจากเล่นเดอะซิมซ์ ฮิฮิฮิ

 แต่มีข่าวดีคือ ชายนี่ไม่มีแผนจะมาไทยเลย เย้ ~
(ไม่รู้จะร้องไห้หรือไม่ดี ㅠㅠ) แต่ไม่เป็นไรเอินจะตามแทมินไป
ถึงเกาหลีเอง !! ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแล้วก็ตามละนะ . .

EDIT 100305

ทำไมแม่ไม่ปลื้มผลคะแนนหนูล่ะค่ะ T T แล้วเกาหลีหนูล่ะ ?!
ม๊ายยยยยยยยยยยยยยยย ย ~